Reklamace

Reklamační řád  

 

Případné reklamace vyřídíme expresně a k oboustranné spokojenosti. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození.

V případě, že zásilka bude vykazovat jakékoliv známky poškození zásilku nepřebírejte a kontaktujte nás na tel. čísle: +420 776 795 953, nebo emailem: lecivaprotercovceicloud.com

V případě, že zásilku přesto budete chtít příjmout, uveďte případné poškození obalu zásilky do předávacího protokolu spediční nebo kurýrní služby - usnadníte nám případné uplatnění náhrady  škody u přepravce.

 Pro ryché a bezproblémové vyřízení reklamace pro Vás uvádíme následující postup

Oznámení reklamace:
Reklamaci nám nahlaste telefonicky a také na email – prosíme vždy uvádějte číslo faktury:

  • Nahláška telefonicky na tel. čísle: +420 776 795 953
  • Nahláška E-mail: infodiscus-olomouc.cz

 

Svoz / příjem reklamované zásilky:
V případě, že doručené zboží bude defektní nebo bude doručeno poškozené, bude zajištěn zpětný svoz přepravní společností PPL  na naše náklady (Pouze u  zásilek o celkové hmotnosti nad 2 kg). V ostatních případech zboží odešle zákazník a pokud reklamace bude oprávněná, budou mu proplaceny nezbytné náklady spojené se zpětným odesláním zboží.  V případě reklamace zboží, které podléhá změnám teploty, je zákazník povinen zajistit bezpečné zabalení a odesílaní zboží.

Adresa pro zpětné zaslání zásilky pro případ odeslání reklamovaného zboží zákazníkem:

DMA Environmental Systems, spol. s r.o.
Šlechtitelů 700/12a
779 00  Olomouc

Lhůta na vyřízení reklamace:
Reklamace jsou řešeny bez zbytečného odkladu.  Nejpozději však do zákonem stanovené max. lhůty 30 dnů.

O výsledku reklamace je zákazník informován emailem a také telefonicky.

Věříme, že zboží Vám bude doručeno v pořadku a bezvadném stavu, přesto v případě reklamace uděláme maximum pro rychlý a bezproblémový průběh celé reklamace.

Záruka se vztahuje na vady materiálu nebo na použití chybného technologického procesu při výrobě produktu a nelze ji zaměňovat s obvyklou životností výrobku. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením a používáním, dále např. při nevhodném zvolení typu produktu na požadovanou operaci, vady způsobené chybným používáním a manipulací, vady způsobené chybnou instalací výrobku, vady způsobené nesprávnou údržbou a skladováním, vady způsobené neodborným zásahem do výrobku a vady způsobené živelnými pohromami.

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.